Årsmøte i Hordaland folkemusikklag

TID: Laurdag 23. mars, kl. 13:30-15:00

STAD: Møterommet «Ervikane» i Oseana på Os

Det vil verte lett servering på møtet.

Alle medlemslag har rett til to utsendingar med framleggs- og røysterett til årsmøtet.


Sakliste:

1. Namneopprop

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av sakliste

4. Val av møtereferent

5. Val av møteleiar

6. Val av to protokollunderskrivarar

7. Årsmelding 2018

8. Revidert rekneskap for 2018

9. Innmelde saker
- Ingen innmelde saker

10. Arbeidsprogram for 2019

11. Fastsetjing av kontingent for 2020 - Ingen framlegg til endring

12. Val
- Leiar
- 1 styremedlem
- Varamedlemmar
- Valnemnd
- Revisorar

 

Sakspapir:

• Årsmelding for 2018
​• Arbeidsprogram for 2019
• Budsjett for 2019 og 2020

Revidert rekneskap for 2018 vert delt ut på årsmøtet.

 

Vel møtt!