Styret i Hordaland Folkemusikklag 2015

 

Leiar: 

Irene Bjørke - Audhilds/Bergen Ungdomslag Ervingen

Mobil: 452 05 930

E-post: irene.bjorke@gmail.com

 

Styremedlem:

Silje Solberg - Osterøy Spel- og Dansarlag

Mobil: 915 94 468

E-post: siljesolb@gmail.com

 

Styremedlem:

Alexander Aga Røynstrand - Hardanger spelemannslag

Mobil: 906 26 084

E-post: roynstrand@hotmail.com 

 

1. vara: Ole Gjerde

2. vara: Solgunn Flaktveit