Styret i Hordaland Folkemusikklag 2015

 

Leiar: 

Per Øyvind Tveiten, Kvemmingen spel-og dansarlag

Lysevegen 87, 5620 Tørvikbygd

epost: hordalandfolkemusikklag@gmail.com

privat: poet@online.no

telf. 90844662

 

Styremedlem:

Åslaug Timenes Bell , Osterøy spel-og dansarlag

Mobil: 995 90 889

E-post: aaslaugbell@gmail.com

 

Styremedlem:

Ingrid Standal Sørheim, Kvemmingen spel-og dansarlag

Mobil: 90291180

E-post: ingridstandal@hotmail.com


Varamedlemmar: Silje Solberg og Irene Bjørke
Valnemnd: Kristoffer Kleiveland og John Haugen
Revisorar: Anne Marie Øydvin og Ragnar Birkenes