Styret i Hordaland Folkemusikklag 2015

 

Leiar: 

Alexander Aga Røynstrand - Hardanger spelemannslag

Mobil: 906 26 084

E-post: roynstrand@hotmail.com 

 

Styremedlem:

Åslaug Timenes Bell 

Mobil: 995 90 889

E-post: aaslaugbell@gmail.com

 

Styremedlem:

Per Øyvind Tveiten, Kvemmingen spel-og dansarlag

Mobil: 908 44 662

E-post: poet@online.no


Varamedlemmar: Silje Solberg og Irene Bjørke
Valnemnd: Kristoffer Kleiveland og John Haugen
Revisorar: Anne Marie Øydvin og Ragnar Birkenes