Kulturskuletilbod i Hordaland

Bergen kulturskole

Opplæringstilbod: Individuell hardingfeleopplæring i alderen 7-20 år. Samspelstilbod i Bergen Juniorspelemannslag for barn i alderen 8-18 år (må ha spela 1år).

Stad: Bergen kulturskole, strømgaten 20 (fredagar), Christi Krybbe Skole (mandagar), Midtun skole (tirsdagar), Skranevatnet skole (onsdagar)

Kontaktinfo: Kristin Kvam v/Bergen Kulturskole tlf 55 56 80 56
                  eller elna.selle@gmail.com

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-kulturskole

 


 

Fusa kulturskule

Opplæringstilbod: Hardingfeleopplæring

Stad: Undervisninga er desentralisert og føregår på skular i kommunen. Dersom det er få elevar i ein krins, blir undervisninga samla for fleire krinsar.

Kontaktinfo: Are Fløisand, tlf 900 80 032, are.floisand@fusa.kommune.no

www.fusa.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/dans/

 


 

Osterøy kulturskule

Opplæringstilbod: Individuell hardingfeleopplæring for born i førskule- og grunnskulealder.

Stad: Undervisninga vil gå føre seg på ettermiddagstid. Tid og stad vil elles bli avtalt mellom elev/lærar

Kontaktinfo: Silje Solberg, tlf 915 94 468, silje_sol@hotmail.com
                  frank.windt@osteroy.kommune.no

www.osteroy-kulturskule.no/

 


 

Voss kulturskule

Opplæringstilbod: Hardingfele, akkordeon og kveding.

Stad: Voss Kulturhus

Kontaktinfo: Ellen Marie Selland Geithung, lærar akkordeon og kveding, tlf. 980 64 594
                  Tormod Kleiveland, lærar hardingfele, tlf. 922 27 570

http://vosskulturhus.no/kulturskule/