Hordaland Folkemusikklag

Hordaland Folkemusikklag (HFL) er eit områdelag for Hordaland fylke. Laget er tilknytta den nasjonale organisasjonen for folkemusikk og folkedans i Noreg, FolkOrg. Vårt føremål er å arbeida for å fremja interessa og aktiviteten innan folkemusikk og folkedans som det er tradsjon for i fylket. 

Hardingfele_ligg.jpg