Nyhende HFL

litt nytt gjennom sommaren

styremøte HFL 28.sept 2020

Referat frå nettmøte

Audhild Moxness Flaktveit sin minnepris 2020

Audhild

Søknadsfrist 21.september!

sjå og: http://www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/

Sommarkurs for barn og unge

BUL Ervingen sitt sommarkurs for barn og unge i alderen 4-18 år!

referat frå styremøte HFL 25.05.20

nettmøte

Vestlandskapppleiken 2020 er utsett til 2021, Arbeidsgruppe rekruttering saman med Sogn og Fj. fml. er oppretta. Tilskot fordelt. Nettmøte vedr.Fylkes og distr.musikarordninga.

referat frå årsmøte HFL

referat frå årsmøte ved Hordakappleiken 8.3.20

Sjokoladekappleik!

Hordakappleik

Under Hordakappleiken høyrer det med sjokoladekappleik for dei yngste!   Gjerne den største og kjekkaste delen av kappleiken, her får de vita meir om den!

KURS I TELEDANS

Det er Landskappleik i Telemark til sommaren  - Her er eit førstklasses høve til å friska opp Teledansen!

Sjå vedlagde innbyding frå Bygdeanslaget i Bjørgvin og BUL Ervingen!