Opplærings- og speletilbod i lokallaga

Audhilds (BULE)

Studentspelemannslag, hardingfele m.m.

Målgruppe: Ungdom i alderen 18 år og oppover

Tidspunkt: Onsdag kl. 18-20

Stad: Gimle

Kontakt: Irene Bjørke, tlf: 452 05 930

bergen.ungdomslag.no/folkemusikk/audhilds

 


 

Barnelaget (BULE)

Folkedans

Målgruppe: Born i alderen 5-12 år.

Tidspunkt: Måndag kl. 17.30-18.30

Stad: Gimle

Kontakt: Gro Vetås, kontoret@bergen.ungdomslag.no

bergen.ungdomslag.no/barnelaget

 


 

Bergen Juniorspelemannslag (BULE/Bergen Kulturskole)

Samspelstilbod (lagspel) for born som spelar hardingfele i Bergen Kulturskole, eller i Bergen og omegn.

Målgruppe: Born i alderen ca 8-18 år (må ha spela i 1 år).

Tidspunkt: Øving ca. 6 måndagar pr. semester kl 18.20-20.10. I tilegg kjem diverse opptredenar, kappleik, dansespel o.a.

Stad: Gimle i Kong Oscarsgate

Kontakt: elna.selle@gmail.com

bergen.ungdomslag.no/folkemusikk/junior

 


 

Fana Spelemannslag

Kontakt: Arve Berg, tlf: 908 65 148, arvebm@c2i.net

 


 

Hardanger Spelemannslag

Juniorlag og folkemusikkscene.

Målgruppe: Øving ein gong i månaden for alle elevane i kulturskulen i Hardanger.

Tidspunkt: Ein fredag i månaden.       

Stad: På ulike stadar i Hardanger som Utne, Kinsarvik og Granvin

Kontakt:  Anne Marie Øydvin, anne-marie@hardingfolk.no
              Birte Handeland, tlf: 970 86 478

hardingfolk.no 

 


 

Kvemmingen Spel- og dansarlag

Opplæring i bygdedans og gamaldans, for born, ungdom og vaksne.
Opplæring i spel hardingfele vert teke hand om av Kvam kulturskule, medan Kvemmingen vil legga til rette for deltaking på kappleikar, kontakt mot andre lag, arrangering av kurs, og sosiale møtestader for dei aktive.

Tidspunkt: Faste øvingar i bygdedans annakvar tysdag i Holmatun.

Kontakt: Arngunn Timenes Bell, telefon: 975 15 156

www.kvam.no/lag/kvemmingen


 

Kvinnherad folkemusikklag

Hardingfele og trekkspel m/komp.

Målgruppe: Ungdom og vaksne

Tidspunkt: Tysdagar kl. 18.30-21.00

Stad: Malmanger skule

Kontakt: Laila Bokn Seglem, tlf: 481 49 02, laila.seglem@hotmail.no

www.kvinnheradfolkemusikklag.com

 


 

Nordhordaland spel- og dansarlag

Kontakt: Gro Vetås, tlf. 408 57 578,  gro@bergen.ungdomslag.no

 


 

Os spelemannslag

Reint hardingfelelag og orkesterlag.

Målgruppe: Unge og vaksne, men har og opplærings-tilbod for born/rekruttar ved interesse.

Tidspunkt: Felegruppa og heile orkesteret byter på å ha øving annankvar gong på onsdagane.

Stad: Os barneskule og Lyngheim

Kontakt: Mia Fimreite, tlf. 952 10 469, mia.fimreite@combitel.com

elvaosen.no

 


 

Osterøy Spel- og Dansarlag (OSDL)

Opplæring av rekruttar på hardingfele og seniorøving for vidarekomne.

Målgruppe: Born og unge som vil lære seg å spela hardingfele. Samspel med interesserte på andre instrument.

Tidspunkt: Annakvar torsdag kl 18.30–21.00 for seniorar. Ein gong i månaden kl 18.30–19.30 for rekruttar. Konsertoppdrag og kappleiksturar.

Stad: Valestrand Skule

Kontakt: Tlf: 971 66 857, post@osdl.no

osdl.no

 


 

Spelemannslaget Fjellbekken

Spelemannslag

Målgruppe: Ungdom og vaksne

Tidspunkt: Onsdag kl. 20

Stad: Ved Bergen Kulturskole, Strømgaten 19

Kontakt: John E. Haugen, tlf: 909 28 624

 


 

Ungdomsringen (BULE)

Folkedans

Målgruppe: Ungdom frå 6. klasse og oppover.

Tidspunkt: Måndag kl. 18.30-20.00

Stad: Gimle

Kontakt: Borghild Marie Opdahl, tlf. 901 94 932

bergen.ungdomslag.no/folkedans/ungdomsringen

 


 

Voss Spelemannslag

Hardingfele, kveding og dans.

Målgruppe: Born, ungdom og vaksne

Tidspunkt: Speleøving på torsdagar, danseøving barneleikarring tysdagar i oddetalsveker kl. 18.00–19.45, dans for ungdomsgruppa kvar tysdag frå kl 18.45.

Stad: Dans i Hallen på Ole Bull-akademiet

Kontakt: Ragnhild Blikberg, ragbli@gmail.com

vosspelemannslag.no