Fagkonferanse: Arenaer for lokalt musikkliv

stord-kulturhus-ny

21. april inviterer Hordaland musikkråd i samarbeid med Stord musikkråd til fagkonferanse om viktigheten av gode arenaer for både musikk og dialog for det frivillige musikklivet.

Leiermøte for medlemsorganisasjonar i foraknt, Stord kulturhus 21. april 2018 klokka 12.00
Konferansen er i Stord kulturhus 21. april 2018 kl. 14-16.30.

Målgruppe: Alle som jobber med, eller er interessert i, det frivillige kulturlivets rammevilkår; frivillige aktører, fritidsmusikere, ansatte i kommuner og politikere. Mer informasjon og påmelding finner du her.


PROGRAM FAGDAG 14:00 - 16:30

Velkommen ved Vigdis Olsen, Stord musikkråd, og Tore Kloster, styreleder i Hordaland musikkråd.

På fagdelen har vi fokus på to hovedtema vi vil belyse denne dagen:
- Musikklokaler for det frivillige musikklivet
- Det frivillige musikklivets påvirknings- og samarbeidsmuligheter i sin kommune

Undersøkingar viser at over 80% av dei lokala det frivillige musikklivet brukar til øving og konsert kvar eineste veke er uegna til musikkbruk. Å få på plass ein skikkeleg infrastruktur for den store og varierte aktiviteten det frivillige musikklivet representerer, er ein av dei største utfordringane på vårt felt i åra som kjem og er noko vi må fokusera på lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det lokale frivillige musikklivet er ein viktig ressurs i ein kvar kommune og skaper gode lokalsamfunn. Det er viktig at det frivillige musikklivet har arenaer der dei møtes, delar erfaringar, drøftar felles utfordringar, og har sjanse til å påvirka kulturpolitikken i sin kommune. Korleis kan dette gjerast i praksis? Fagdagen vil vera organisert som ein paneldebatt med gode muligheter for publikum til å komme med innspel.

Som grunnlag for debatten vil me få to presentasjonar:
- Marius Dale Romslo frå Hordaland musikkråd vil presentera funn etter kartlegging og akustikkmåling av musikklokale på Stord.
- Iver Waage, som har jobba med skulen som kulturhus i Oslo for Oslo musikkråd, vil presentera det arbeidet dei har gjort der kor det er fatta vedtak om at alle skular i Oslo òg skal fylla rolla som lokalt kulturhus og vera tilpassa det frivillige musikklivet.

I panelet:
Herdis Belsvik, kulturhussjef Stord Kulturhus
Astrid Byrknes, ordførar Lindås Kommune
Lennart Fjell, kultursjef Fjell kommune
Jonas Høgseth, Norsk musikkråd sitt utval for musikklokale 
Ronny Skaar, Seksjonsleiar/utviklingssjef kulturavdelinga Hordaland fylkeskommune
Iver Waage, tidl. Oslo musikkråd, skulen som kulturhus

Ordstyrar: Borghild Marie Opdahl


Bli gjerne med på kulturkveld på Arena, Bakeriet Frugård, same kveld kl. 19.30. Meir informasjon finner du her.