KURS TELEDANS 14.-15. mai !

 

Kurs i telespringar og telegangar, i Fensal i Bergen, 14.-15. mai. 

Kurset vert halde av Arnhild Brennesvik og Eivind Bakken. Kenneth De Gala skal spele. 

Kurset varer 11-16 på laurdag og 10-14 på søndag. 

Pris: 500 kroner for medlemmar, 600 kroner for ikkje-medlemmar.
Påmelding innan sundag 24. April til ei av desse adressene:

bygdedanslaget.bjorgvin@gmail.com

kontoret@bergen.ungdomslag.no

Arrangør: Bygdedansslaget i Bjørgvin og Bergen ungdomslag Ervingen