Nytt styre i Hordaland folkemusikklag

Hordaland folkemusikklag hadde sitt årsmøte på Os laurdag 23. mars. Der vart nytt styre valt, og Alexander Aga Røynstrand tek over som leiar for fylkeslaget.

Nytt styre er som følgjande:

Leiar: Alexander Aga Røynstrand

Styremedlemmar: Per Øyvind Tveiten og Åslaug Timenes Bell

Varamedlemmar: Silje Solberg og Irene Bjørke

Valnemnd: Kristoffer Kleiveland og John Haugen

Revisorar: Anne Marie Øydvin og Ragnar Birkenes