Søker kandidatar til Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris

Audhild

Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen i haust.

Formålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele. Personen skal vera i alder som svarar til C-klassen på kappleik, og vera frå Vestlandet. Det skal vera eit personleg stipend. 

Minneprisen skal delast ut på Vestlandskappleiken 2017, og er på kr. 15.000,-.
Kappleiken finn stad i Askvoll 13. – 14. oktober 2017.

FRIST for innsending av forslag er 18.9.2017.

Forslag skal sendast til:
Bergen ungdomslag Ervingen 
Kong Oscarsgt. 15 
5017 Bergen

e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no

Merk konvolutten/e-posten ”Minnepris 2017”.

For meir informasjon, sjå www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/