Søknad på Folkemusikkstipend!

Vestland fylkeskommune har no lagt ut søknadsskjema for FolkeMusikkstipenda . Gjer det kjent - VK vil gjerne ha mange søknader!

LENKE TIL SØKNADSSKJEMA:   

https://www.vestlandfylke.no/kultur/kunst--og-kulturutvikling/folkemusikkstipend/