Styremøte 3-2017

Referat styremøte HFL 16.08.17
 

Oppmøte:

Silje Solberg, Åsviv Kvåle-Reigstad (via Skype) og Irene Bjørke

Saksliste

 1. 1. Tildelingsrunde 4/2017
  Følgjande prosjekt fekk tilskot i denne tildelingsrunden:

Juniorsamling 2017 på Osterøy

Osterøy sdl + Nordhordland sdl

15 000

 1. 2. Dommarkurs på Voss
  Silje jobbar saman med Ingrid Stuhaug frå FolkOrg og Ingrid Heieren frå Folkemusikklaget i Sogn og Fjordane med planlegginga av dommarkurset på Ole Bull Akademiet på Voss, 29. sept-1. okt. Ein god del har meldt seg på, men lite oppslutning på vokalseminaret. Vonaleg vil ein kunne gjennomføre samtlege seminar (dans, spel og vokal). Silje og Irene vil delta og hjelpe til under seminarhelga.
   
 2. 3. Vestlandskappleiken
  Styret jobbar med å få på plass dommarar til Vestlandskappleiken i Askvoll. Nokre dommarposisjonar er allereie dekka.

 

 

Referent: Irene Bjørke