Styremøte 3-2018

Styremøte HFL 07. august 2018

Oppmøte:

Silje Solberg, Irene Bjørke

Sakliste

1. Tildelingsrunde 03/2018
Følgjande søknadar fekk tilslag i denne runden:

Juniorsamling 2018 Nordhordland spel- og dansarlag 15 000
Kurs i springar Bergen ungdomslag Ervingen 5 000
Spelkurs Bergen ungdomslag Ervingen 5 000
Stordanskveld Bergen ungdomslag Ervingen 3 000


 

2. Dommarar Vestlandskappleiken 2018
Styret er i full gang med arbeidet med å skaffa dommarar til Vestlandskappleiken på Voss 26.-27. oktober 2018. Sogn og Fjordane folkemusikklag er òg i gang med å finna dommarar frå deira fylke til kappleiken.
 

3. Hordakappleiken 2019 på Os
Os spelemannslag har teke på seg oppgåva med å arrangera Hordakappleik i 2019. Orientering v/Irene, som har vore i møte med Mia Fimreite, leiar i Os spelemannslag. Dei har gjort avtale med Oseana kulturhus og vil arrangera kappleiken der den 23. mars 2019. Os spelemannslag ynskjer eit møte med heile styret i HFL i løpet av hausten, truleg etter Vestlandskappleiken. Før den tid skal dei arrangera folkedanskveld i Oseana den 13. oktober.
 

4. Eventuelt
Magni Rossvold og Irene skal på promotur for folkedans og Bygda danser i Kvinnherad 14. august. Skal spreie begeistring og interesse for folkedansprosjektet, og besøker Kvinnherad vgs. i fyrste omgang.

 

Referent: Irene Bjørke