Styremøte nr. 3-2016

Referat styremøte HFL, Voss 24.08.2016

 

Frammøtte:

Silje Solberg, Åsviv Reigstad, Irene Bjørke

 

Saksliste

1. Søknadsrunde 3/2016
I denne runden fekk me inn søknadar på totalt kr 55 000,-. Styret valde å innvilga pengar til følgjande:

UngOsa - kurs på Osafestivalen

Osafestivalen

10000

Juniorsamling på Osterøy

OSDL og Nordhordland spel- og dansarlag

15000

Kurs i danseteknikk

Bergen Ul. Ervingen

5000

 

 

2. Representant til rådet for Hardingfela.no
Hardingfela.no har invitert HFL til å stille med ein representant i rådet for Hardingfela.no. Dette synes styret er ein god idé og har sagt ja til invitasjonen. Representant for HFL vert i denne omgangen leiar for laget, Silje Solberg.
 

3. Møtereferat
Referat frå styremøta skal verte sendt ut til alle medlemslaga i tillegg til at dei er tilgjengeleg på nettsida til HFL. Det skal òg verte sendt til FolkOrg.
 

4. Dommarkurs
Styret i HFL er positive til å vera med og samarbeida med Folkemusikklaget i Sogn og fjordane og FolkOrg om å få arrangert eit dommarkurs i Vestlandsregionen.
 

5. Dommarar til Vestlandskappleiken
Alle dommarane som HFL skal finne til Vestlandskappleiken er no på plass.

 

 

Referent: Irene Bjørke